Indice Precio del Consumidor (IPC)

IPC Actual IPC Estimado por SWAPS

IPC 2020 ESTIMADO

IPC 2021 ESTIMADO

2,8%

2,9%

Tasa Política Monetaria(TPM)

TPM Actual TPM Estimado

Reuniones de Política Monetaria (RPM)

RPM 16-03-20 1,00% Disminución
RPM 31-03-20 0,50% Disminución
RPM 05-05-20 0,50% Mantención
RPM 16-06-20 0,50% Mantención
RPM 14-07-20 0,50% Mantención
RPM 01-09-20 0,50% Mantención
RPM 14-10-20 0,50% Mantención
RPM 07-12-20 0,50% Mantención

TPM ACTUAL

0,50%